Fit & Vitaal in Den Haag

De Vroon, een bijzondere plek waar het goed wonen is. We stellen een vitale en actieve bewonersgroep samen, met mensen die het leuk vinden om dingen voor en met elkaar te doen. Samen maken we het verschil in het Fit en Vitaalconcept.